HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Nieuwe concept strandnota: een forse verbetering8-10-2014
Puur  Noordwijk heeft afgelopen commissievergadering ingestemd met het vrijgeven van de nieuwe concept Strandnota voor inspraak. Deze nieuwe concept strandnota bevat wat ons betreft een fors aantal verbeteringen ten opzichte van de versie die afgelopen februari in de inspraak was gebracht. Puur Noordwijk had indertijd grote kritiek op het vrijgeven van de oude concept strandnota die te eenzijdig enkel met de ondernemerswensen rekening hield. Niet voor niets gaf Puur Noordwijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen aan een ‘streep in het strand’ te zullen zetten om het unieke openbare karakter van duinen, strand en zee tegen verdere vercommercialisering te beschermen. Een boodschap die onder de inwoners van Noordwijk breed gedragen werd getuige de verkiezingsuitslag. De nieuwe concept strandnota houdt wat ons betreft echt rekening met de belang van ‘alle’ stakeholders.

Onze visie is er dan ook op gericht om de huidige exploitatie mogelijkheden te koesteren en in te zetten op verdere kwaliteitsverbetering in plaats van het toestaan van nog meer commercie. De afgelopen jaren is volop zuurstof geboden aan ondernemers om op het strand een prachtig en divers aanbod te laten ontstaan. Dankzij de inzet en vindingrijkheid van de strandondernemers heeft het Noordwijkse strand daarom nu voor iedere doelgroep wat te bieden. Van trendy tot traditioneel en van jaarrond tot seizoensgebonden. Elke gast voelt zich thuis op het Noordwijkse strand.

Puur Noordwijk herkent zich daarom in de uitgangspunten van de nieuwe conceptnota strand welke o.a. geen extra jaarrond paviljoens toestaat, niet akkoord gaat met ruimere sluitingstijden en geen extra strandhuisjes voor de boulevards mogelijk maakt, alsook motorische watersport activiteiten en bananenboten voor onze kustlijn niet zal faciliteren.

De brede strandbeleving voor de bezoekers hoort centraal te staan. Het huidige gebruik van het strand dat daaraan bijdraagt verdient het evenwel ook in het definitieve strandbeleid een plaats te krijgen. Het brengen van lunches en diners op de ligbedjes moet mogelijk blijven. Alsook het tegen het exploitatievlak aanplaatsen van losse stoelen in het zand (enkel op het zandtalud). Juist dat zorgt voor extra kwaliteitsbeleving en verfraait ook het aangezicht van de paviljoens. Deze zullen wel een extra pachttarief daarvoor moeten betalen en de exploitatiezone buiten het exploitatievlak om geen enkele manier mogen verharden. Als dan ’s avonds alle strandspullen in de exploitatiezone ’s weer keurig opgeruimd zijn blijft het strandbezoek dagelijks verrassen en versterkt het een pure strandbeleving.

Puur Noordwijk riep tot slot het college op te werken aan het herstel van vertrouwen tussen de strandpaviljoenhouders, de Koninklijke Horeca Noordwijk en het college. Er was sprake geweest van een valse start als gevolg van verschillende visies over de te voeren procedure waarlangs de concept strandnota voor inspraak diende te worden vrijgegeven. Op basis van de toezeggingen van de wethouder om binnen het coalitieakkoord maximaal mee te denken hebben wij er evenwel alle vertrouwen in dat de definitieve strandnota rekening zal houden met de belangen van ‘alle stakeholders’ en daarmee ook de komende periode weer zal bijdragen aan een verdere versterking van het Noordwijkse strand.
LAAT ONS actueel blijven!